System zarządzania jakością i system zarządzania środowiskiem dla akwakultury

Aqua-1

Natychmiastowe korzyści posiadania połączonych systemów zarządzania jakością i środowiskiem zapewnią hodowcy ryb, że:

 • pozostanie on na bieżąco z wymogami władz publicznych
 • będzie on kontrolę nad wszystkimi działami
 • będzie on mógł brać udział w wywieraniu wpływu na własny system zarządzania jakością i środowiskiem
 • będzie on mógł szybko i łatwo przystosować do zmian w warunkach produkcji czy wymóg władz wraz z pojawieniem się ich

Wing Consult opracował specjalny Master Management System – MMS-Aqua™ itd. bazujący na witrynie internetowej (struktura przeglądarki internetowej).  Specjalnie dla akwakultury. System jest przyjazny dla użytkownika i łatwo dostępny przez wszystkich pracowników tj. poprzez dopasowana do użytkownika strukturę logowania.
MMS-Aqua™ posiada wbudowany mechanizm, który powoduje iż sprowadzamy ilość nieuniknionych awarii do minimum. Wreszcie, dobry jakościowo system zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem żywienia, taki jak MMS-Aqua™, zapewnia doskonałą kontrolę. Dzięki jego diagramom sekwencji działań oraz rutynowym czynnościom opracowanym na indywidualne zamówienie oraz dostosowanym do szczególnych potrzeb danego hodowcy.

Długoterminowe korzyści:

 • MMS-Aqua™ dostarczy Ci solidnych dowodów w formie dokumentów z tego, co robisz oraz w jaki sposób różne elementy Twojej pracy mają na siebie wpływ
 • będziesz posiadał solidne i usystematyzowane dowody w formie dokumentów ze swoich czynności w związku z Twoją działalnością
 • w razie zaistnienia wypadku, będziesz dysponował dowodami w formie dokumentów, które potwierdzą jego autentyczność  
 • MMS-Aqua™ umożliwi Ci dostosowanie się do rosnących wymagań klientów, jak i wymogów społecznych oraz prawnych, związanych z prowadzeniem dokumentacji procesu produkcji żywności
 • procedury, czynności rutynowe itd., które zostały wcześniej wdrożone są zgromadzone oraz zaaranżowane w jasny i prosty sposób
 • MMS-Aqua™ będzie służył za podstawę przygotowania realistycznego planu firmy
 • doświadczenie pokazało, że obszernie udokumentowany system będzie stymulował chęć finansowania przez zewnętrzne organizacje

MMS-Aqua