Stosunki partnerskie

Kvalitet-5

Dla wielu biznesów największe możliwości wiążą się z umocnieniem wzajemnych zależności pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw.
Zarządzanie łańcuchem dostaw, nawiązywanie stosunków partnerskich lub inwentarz kontrolowany przez dostawcę, to wszystko terminy związane ze wzrastającą świadomością z faktu, że skuteczny łańcuch dostaw jest często tak istotny dla ulepszenia własnej konkurencyjności jak na przykład program wysokiej klasy produktów.

Oferujemy:

  • analizy łańcucha dostaw / analizy logistyczne
  • rozwój oraz uaktualnianie strategii logistycznej
  • ocenę struktury logistycznej
  • lokalizację produkcji, inwentarzu i centrum dystrybucji
  • poprawę jakości dostaw
  • redukcję kosztów logistycznych
  • ocenę potencjalnych obszarów do nawiązywania stosunków partnerskich
  • zakładanie stosunków partnerskich oraz korzystanie z zasobów zewnętrznych (outsourcing)
  • kontrakty partnerskie


Pomiar rezultatów
Zarządzanie łańcuchem dostaw dotyczy tworzenia wymiernych rezultatów, gdzie są one kamieniem węgielnym ciągłego rozwoju jakiegokolwiek biznesu.