Zarządzanie zmianą

MMS WorkshopWing Consult ma wśród swoich konsultantów wielu doświadczonych dyrektorów naczelnych. Świadczących usługi konsultacyjne dla kierownictwa firmy dotyczące rozwoju i dostosowywania celów do Zarządzania zmianą.

Początkowo, opracujemy wstępny program warsztatów strategicznych na podstawie obecnej sytuacji firmy.

Nasi konsultanci udzielą wtedy porad dla kierownictwa firmy na temat tego, w jaki sposób przygotować i wprowadzić w życie strategiczny plan rozwoju dla firmy.
Warsztaty trwają od 2 do 3 dni i obejmują:

  • analizę rynków, produktów, usług oraz konkurentów firmy
  • opis alternatywnych scenariuszy możliwości rozwoju potencjału firmy
  • przygotowanie planu strategicznego dla firmy (cele ogólne na okres od 3 do 5 lat naprzód),
    gdzie określane są metody osiągnięcia ustalonych celów
  • przydatną inspirację z teorii strategii „błękitnego oceanu”  (Blue Ocean Strategy)
  • wprowadzenie w życie rozwoju organizacji