Miljøledelse

Vindmolle2

 
Skal miljøledelse med? Har en virksomhed besluttet sig til at indføre systematisk kvalitetsstyring, bør virksomheden måske tage miljøledelse med ved samme lejlighed
- især, da der er så kraftigt fokus på netop miljøaspekter forbundet med produktion og distribution.

Udviklingen går i retning af mindre offentlig kontrol med virksomheder, der kan dokumentere en egenkontrol med baggrund i internationalt anerkendt certificering
eller akkreditering. Samtidig er der tale om et imageforbedrende tiltag med stigende fokus.

Rent teknisk kan miljødelen relativt enkelt indarbejdes i et kvalitetsstyringssystem
efter den nye standard, idet der i forbindelse med udgivelsen af denne er udarbejdet
en såkaldt krydsreference.

Når den følges, vil et kombineret kvalitets- og miljøstyringssystem omfatte ganske få tilføjelser samt en miljøredegørelse for også at tilgodese kravene
i ISO 14001, som er den internationale miljøstyringsstandard. EMAS er den europæiske miljøstandard, som er mere omfattende end ISO 14001.
Det kan anbefales at starte med ISO 14001 for derefter at udbygge til EMAS standardens krav.